Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
573 posty 1583 komentarze

"Medytacje red. Nichcika"

Nichcik - "Ja się zajmuję Niemcami i Żydami. Mam dość innych spraw."

Czy Żydzi powinni przeprosić Polaków za mord w Katyniu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ofiary Katynia: Zatwardziali wrogowie władzy radzieckiej, ... tylko nie wszyscy wiedzą, że ówczesna "władza radziecka" była w 80 procentach władzą żydowską. - Ale o tym w "Paradoksach Historii" Uszkujnika.

 

wPolityce pisze tak: "Royjska „Nowaja Gazieta” opublikowała nieznany dokument ws. zbrodni katyńskiej, który może pomóc w uściśleniu daty decyzji Stalina o rozstrzelaniu polskich oficerów w 1940 r. Odnaleziony przez profesor Natalię Lebiediewą w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej dokument

to opatrzony klauzulą „ściśle tajne”  list szefa NKWD Ławrientija Berii   i szefa partii komunistycznej na Ukrainie Nikity  Chruszczowa    do   Stalina o wysłaniu na Syberię 22-25 tys. członków rodzin   Polaków, „podlegających rozstrzelaniu”. 

Według Natali Liebiediewej  ....  po ujawnieniu listu Berii i Chruszczowaz 29 lutego o numerze 793/b staje się oczywiste, że (jak zapewne myślano) pierwsza wersja listu Berii do Stalinao numerze 794/b mogła być napisana nie wcześniej niż 29 lutego.   
 

Notatka ta została napisana najprawdopodobniej przed 3 marca 1940 r., następnie w formie uchwały została podpisana przez Stalina i jego politbiuro 5 marca.

Decyzję o zastosowaniu „najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania” Beria uzasadnia tym, że przetrzymywani jeńcy są „zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej”

Wciąż warto badać rosyjskie archiwa, ... uważa prof. Wojciech Materski z z Instytutu Studiów Politycznych PAN. >>> http://wpolityce.pl/historia/204583-scisle-tajny-list-do-stalina-nieznany-dokument-w-sprawie-zbrodni-katynskiej
 

TERAZ ZASTANÓWMY SIĘ NAD TYM, KTO NAPRAWDĘ PODJĄŁ DECYZJĘ O ROSTRZELANIU POLSKICH OFICERÓW W KATYNIU

Pytania pomocnicze:

1. Decyzję podjął Stalin

2. Decyzję podjął Stalin na wniosek Berii

3. Decyzję podjął Beria

Warto zauważyć, że pomimo że wiadomo iż ofiary Katynia były ofiarami powszechnie znanego stalinizmu, w swojej książce o zbrodnię katyńską Uszkujnik oskarża żydowską administrację Rosji, która jak pisze, była przez ŻYDÓW jakby okupowana.

Posłuchajmy, co w swojej książce "PARADOKSY HISTORII", pisze Uszkujnik o "nawracaniu" carskiej Rosji na "radziecki komunizm".

"Żydzi, którzy po Rewolucji Październikowej 1917 r., przejęli władzę w Rosji, dzierżyli ją aż do 1953 roku, a stracili ją w wyniku "przewrotu" Marszałka Żukowa, poprzedzonego wcześniejszą próbą Stalina odsunięcia ich od władzy, i jego dość nagłą śmiercią."

Historia opowiedziana przez Uszkujnika jest o tyle ciekawa, bo jest jakby brakującym ogniwem łączącym czasy komunizmu w Rosji Radzieckiej, z wprowadzaniem tego samego komunizmu w PRL po 1944 r., i wiaże się z polską historią najnowszą, oraz z wydarzeniami jak najbardziej nam współczesnymi włącznie.

Uszkujnik, w swojej książce pokazuje przemilczane mechanizmy z przeszłości, odziaływujące na nas w teraźniejszości. Na ile są one bezsporne i wiarygodne każdy musi ocenić sam.

Zdumiewającym i ciekawym dla Polaków fragmentem książki Uszkujnika powinien być zapis,   na stronie 40-stej,   który mówi o Katyniu.  Oto on:   "Bestaialskie wymordowanie polskich oficerów w Katyniu, które najpierw przypisywano Niemcom, a później Rosjanom, było w rzeczywistości zorganizowane przez Berię i jego żydowskich współpracowników kontrwywiadu."

... i dalej podany jest powód ich wymordowania.

Uszkujnik: "Klara Sterling pisała w swoim artykule o "klasycznym" polskim antysemityźmie. Polscy oficerowie byli właśnie nosicielami tego "klasycznego antysemityzmu" i zostali wymordowani jako potencjalni wrogowie Żydów.   Zniszczenie radzieckiej wyższej kadry dowódczej przed wojną, i wymordowanie oficerów polskich w Katyniu, były zjawiskiem wywodzącym się z tego samego źródła"

Aby jednak dowiedzieć się, na czym ten "polski antysemityzm" polegał, trzeba przeczytać książkę "JUDEOPOLONIA" Szcześniaka. 

 

Historyk powiedział, że odkrycie Lebiediewej pozwala    przybliżyć czas sformułowania notatki Berii do Stalina w sprawie rozstrzelania polskich jeńców. / Warto zauważyć >>> pozwala to też określić, kto naprawdę był inicjatorem tragedii polskich oficerów wymordowanych w Katyniu. - Osobą tą był Beria.

Potrzebę rozstrzelania polskich jeńców tak naprawdę zgłosił Beria, żydowski szef "radzieckiego" aparatu opresji, a Stalin ją "tylko" zaakceptował. - Gdy uświadomimy sobie, że Beria i Mołotow byli patronami Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce, sprawa zaczyna robić się interesująca. Interesująca  tym bardziej, że dotyczy Ozjasza Szechtera, ojca Adama Michnika.

Andrzej Leszek Szcześniak w swojej książce "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze:

Tajny ośrodek władzy: W tworzeniu mafijnego systemu władzy   prowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódzcą lobby żydowskiego w ZSRR.

Berman, działacz Kominternu i płk.NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../

Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej.

Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce.  Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni.

O istnieniu tego komitetu nie wiedziała nawet Wanda Wasilewska i niewtajemniczeni członkowie ZPP. Jego zebrania odbywały się w największej tajemnicy, a o podejmowanych decyzjach informowano tylko Berię i to zawsze tylko za pośrednictwem Jakuba Bermana. Po opanowaniu wszelkich ośrodków "polskich" w Sowietach, przyszła pora na spacyfikowanie polskiego ruchu komunistycznego w kraju. /.../

Na przełomie sierpnia i września 1944 r. ukonstytuował się w Lublinie Centralny Komitet Żydów (CKŻ) w Polsce, będący rozwinięciem komitetu powstałego siedem miesięcy wcześniej w Moskwie. Na czele CKŻ stanął dr. Emil Sommerstein; w skład kierownictwa weszli Adolf Berman (brat Jakuba).." ... i inni.

Tutaj warto by się właśnie zastanowić, jaki wpływ w procesie decyzyjnym Berii odegrali przyszli członkowie Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce, który powstał w ZSRR. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby takiego związku nie było. - Rozstrzelanie polskich oficerów / Polskiej Elity / było na rękę żydowstwu mającemu w 1945 r. objąć władzę w Polsce, co do tego nie może być najmniejszych wątpliwości.  - Schemat czystek z Armi Radzieckiej, powielony i wykonany na polskich oficerach nie pozostawia złudzeń. - Katyń był "przygotowanie gruntu" pod przyszłą władzę "sowiecką" w Polsce. - Władzą tą kierowały ręce Bermanów i innych z nadania Berii. / Zostały ograniczone jego upadkiem.
 Na stronie 22 Uszkujnik dodaje:

W końcu 1938 roku, kiedy Żydzi kończyli już czystkę w armii radzieckiej, jej straty w stanie osobowym wynosiły w przybliżeniu około 30 tyś. osób z kadry dowódczej. Wśród nich było:

- 186 z liczby 220 dowódców brygad

- 110 z liczby 195 dowódców dywizji

-   57 z liczby 85 dowódców korpusów

-   13 z liczby 15 dowódców armii.

Źródła niemieckie potwierdzają obecnie, że właśnie ta czystka była główna przyczyną mającą wpływ na decyzję Hitlera, w sprawie napadu na Zwiazek Radziecki. Byłoby rzeczą dziwną, gdyby Hitler pominął tak wyjątkową okazję. Kto mógłby przewidzieć, że potencjalny przeciwnik hitlerowskich Niemiec nagle, sam pozbawi się doświadczonego kierownictwa własnej armii, i tym samym niejako otworzy wrota na wtargnięcie wroga."

Jeśli rozumowanie Uszkujnika jest poprawne, a wszystko na to wskazuje że jest to rozumowanie logiczne, to oznacza to, że Katyń wymyślił Beria, a nie Stalin, i właśnie Beria pomysł ten zrealizował. - Stalin podpisując decyzję o rozstrzelaniu zatwierdził "tylko" wolę Berii i żydowskiego aparatu terroru, który pamiętajmy, najwięcej ofiar miał właśnie w Rosji.

Tak więc jak przedstawia to Uszkujnik, wygląda na to, że winę za Katyń ponoszą ówcześni "żydowscy władcy Rosji", z Łazarem Kaganowiczem i Berią na czele, a polskich oficerów wymordowano z tego samego powodu, dla którego przeproadzono czystkę w Armii Radzieckiej. - Wszyscy ci oficerowie zagrażali władzy elit żydowskich, dlatego zostali zlikwidowani.

Patrząc na temat z perspektywy czasu od początku w rewolucji w Rosji mamy dziwną "czarną dziurę", w której znikają oficerowie,  od rosyjskich z czasów "sowieckiej" czystki, poprzez Gibraltar i gen. Władysława Sikorskiego, do Mirosławca z oficerami polskiego lotnictwa, i Smoleńska, gdzie zginęli dowódcy wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych.  - Czy to nie dziwny zbieg okoliczności? /  Bardzo dziwny, zważywszy, kto na tym korzysta.

CAŁANOTKA >>>  http://niechcik.salon24.pl/583756,prof-lewicki-amerykanie-juz-wiedza-ze-nie-ma-nawrocenia-rosji

Prezydent Izraela sugeruje ( wykonane przez rząd Tuska) obcięcie nauki i lekcji historii w polskich szkołach. / W tym samym czasie wybudowano największe Muzeum Historii Żydów Polskich / "Kwaterę Główną" syjonismu w Europie. 


 

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

 

Żydzi w Rosji i ZSRR: W. Uszkujnik "Paradoksy Historii"

http://netload.in/dateiCqDzlSovTZ.htm

 

Żydzi w IIRP: Andrzej Leszek Szcześniak “JUDEOPOLONIA”

"Żydowskie państwo w państwie polskim 1918 - 1944"

http://netload.in/datei471QbNGPbG.htm    

 

INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970 

"O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski"

  Żydzi w PRL:  Zdzisław Ciesiołkiewicz
  PDF >>> http://netload.in/datei9OwHQtSTBl.htm
UWAGA !!!   Aby ściągnąć PDF należy skorzystać z jednego z linków powyżej i otworzyć stronę "Netload". Po otwarciu zobaczysz dwa zegary >> Pod prawym zegarem kliknij na "DAWNLOD FREE".Zoibaczysz "licznik" , odczekaj 30 sek., następnie przepisz czterocyfrowy numer do okienka i kliknij NEXT. Odczekaj kolejne 20 sek. Następnie, kliknij na napis "Or click here" i ściągnij PDF z książkami. * Jeśli pojawi się ostrzeżenie o "podejrzanej stronie" ZIGNORUJ / ZIGNORUJ też treści erotyczne / Książki są naprawdę fascynujące, wszystko o Żydach.

 

KOMENTARZE

 • @
  Niech nie przepraszają: niech wyjadą - mają swoje państwo.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:03:58
  Mają swoje Państwo?

  - Palestyna nie jest państwem europejskich Żydów, to terytoria okupowane zasymilowanych żydów arabskich, czyli Palwstyńczyków. / Żydzi Europejscy , czyli Chazarowie, swoje państwo mieli na obszarach obecnego Krymu i dużej części Ukrainy. - Właśnie się o nie biją z Putinem.
 • Ci żydzi
  mieli rosyjskie paszporty....
 • @red. Nichcik 19:10:21
  Mają jeszcze swoje drugie państwo o którym się nie mówi - Birobidżan.
 • @Talbot 20:11:49
  "Ci żydzi mieli rosyjskie paszporty.... "

  - Ależ oczywiście, sami je sobie wyrobili.

  A słyszałeś o nowelizacji "Ustawy o obywatelstwie polskim"? / Zgodnie z nią połowa populacji Izraela ma w tej chwili prawo do polskiego paszportu, ... i jeśli zostanie uchwalona reprywatyzacja obejmująca obywateli polskich, do kasy z reprywatyzacji. - Oczywiście bez paszportów by tego prawa nie mieli. (:
 • @Ptasznik z Trotylu 20:37:42
  Mają jeszcze swoje drugie państwo o którym się nie mówi - Birobidżan.

  - Tak. Tam mieli trafić wszyscy rosyjscy Żydzi , ale Stalin nagle zmarł
 • @Talbot 20:11:49
  Ci żydzi mieli rosyjskie paszporty....

  - A Uszkujnik pisze o nich jak o okupantach. / zawsze się zastanawiałem jak to możliwe, że w Rosji wymordowano tyle milionów ludzi. OKUPACJA wyjaśniałaby wszystko. / To samo zresztą widzimy w Palestynie.

  - Czyż nie tak?
 • @fretka 21:02:18
  "Kołomojski ma trzy, ukraiński, izraelski i cypryjski :))"

  - W przypadku Żyda, paszport nie ma znaczenia, dla nich liczy się tylko pieniądz i władza. / To są Chazarzy, turko-tatarskie plemię koczownicze. Najlepiej im tam, gdzie można coś złupić.
 • @fretka 21:02:18
  "Kołomojski ma trzy, ukraiński, izraelski i cypryjski :)))"
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ihor_Ko%C5%82omojski

  To może inaczej : gadali po rusku....
 • @Talbot 22:34:27
  "- To może inaczej : gadali po rusku ...."

  - Z takim akcentem jak Adam Michnik? (:
 • @red. Nichcik 22:40:29
  Więc jakie wnioski?

  Wydaje mi się, że wydarzyło się to na terenie ZSRR, w którym językiem urzędowym był rosyjski. Kto wydawał rozkazy, jakiej był narodowości - obywatel radziecki?
 • @Talbot 22:51:53
  Czy Żydzi powinni przeprosić Polaków za mord w Katyniu?

  Chyba nie, ponieważ nie wiadomo kto dokonał zbrodni - podobno jacyś Sovieci.
  Ani żydzi, ani Rosjanie - tylko Sovieci, ot co.
 • @Talbot 22:51:53
  Wydaje mi się, że wydarzyło się to na terenie ZSRR, w którym językiem urzędowym był rosyjski. Kto wydawał rozkazy, jakiej był narodowości - obywatel radziecki?

  - Powtórzę: A słyszałeś o nowelizacji "Ustawy o obywatelstwie polskim"? / Zgodnie z nią połowa populacji Izraela ma w tej chwili prawo do polskiego paszportu, ... i jeśli zostanie uchwalona reprywatyzacja obejmująca obywateli polskich, do kasy z reprywatyzacji. - Oczywiście bez paszportów by tego prawa nie mieli. (:

  http://kacpro.blogspot.ca/2013_10_01_archive.html


  Śmiejcie się! - 10.04.10 to "PRYSZCZ" / "Piekło dopiero się zacznie"

  W W środę, 29 sierpnia 2012 r., miesiąc przed marszem "Obudź się Polsko!", w obronie Telewizji Trwam, śp.prof.Józef Szaniawski, który nie dożył dnia marszu - nieoczekiwanie spadł w przepaść podczas górskiej wędrówki - napisał:

  "Dokładnie za miesiąc, 29 września 2012 r., ma się odbyć w Warszawie drugi ogólnopolski marsz w obronie wolnych mediów, ale zarazem przeciwko tym, którzy źle, nieudolnie i nieuczciwie rządzą państwem. /.../
  W Polsce powoli kończy się trwająca już zbyt długo epoka, kiedy rządzący III RP działali w myśl zasady "obiecanki cacanki, a głupiemu radość". Oczekiwania obywateli są dzisiaj dużo wyższe niż przysłowiowa kromka chleba z masłem, kiełbasa wyborcza, a nawet benzyna do samochodu.

  Ludzie nie chcą, by rządy nad nimi sprawowali politycy głupi, nieodpowiedzialni, fałszywi do szpiku kości, a nade wszystko nieudolni - wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę, ale żałośnie nieskuteczni w jej sprawowaniu." (koniec cytatu)

  Po ponad roku od napisania tych słów, nasza wiedza dotycząca władz uległa zmianie. Światło dzienne ujrzała między innymi fotografia uśmiechniętego premiera Tuska, w conajmniej dwuznacznej scenie, z premierem Rosji Putinem, zrobionej w dniu zamachu* na polskiego prezydenta, w Smoleńsku.(*wersji wypadku do dzisiaj nie udowodniono).
  Powtórzę słowa profesora: "wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę, ale żałośnie nieskuteczni w jej sprawowaniu."

  Nie wiem czy dzisiaj śp. prof. Józef Szaniawski podtrzymałby te słowa, które prawdopodobnie wypowiedział uważając, że zarządzający obecnie Polską ludzie, to "NASZ RZĄD".

  Biorąc więc pod uwagę "obecną wiedzę" można stwierdzić, że przynajmniej częściowo, śp. profesor mylił się.

  Ludzie współcześnie zarządzający Polską - nie wiadomo z czyjego, tak naprawdę nadania - byli "wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę" i są perfekcyjnie wyrafinowani w jej sprawowaniu.
  TAK POWINNA BRZMIEĆ "DZISIEJSZA TEZA"
  prof. Szaniawskiego.

  Gdy rządzący, swoimi decyzjami,"wbijają Polakom nóż w plecy", media piszą o tym ... 'śmiejcie się, oni was tylko łaskoczą'.
  Gdy po 10.04.10 zabolało mocniej i spod koszuli, zszokowani, wyciągnęliśmy umazaną krwią rękę, media zaczęły usypiająco uspokajać: ... 'nie przejmujcie się, to tylko pryszcz'.

  Po głosowaniu w Sejmie, nad referendum w sprawie sześciolatków, dziennikarz wPolityce.pl, Łukasz Warzecha, napisał:
  "Pan premier Tusk pochwalił z mównicy sejmowej inicjatorów wniosku o referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. /... /
  Kilkanaście minut później głosami Platformy „Obywatelskiej” i drżącego o stołeczki Peezelu milion obywatelskich podpisów został z głośnym gulgotem spuszczony w klozecie. Władza spojrzała na Polaków i z miłością w oczach pokazała im gest Kozakiewicza."

  POWINNIŚMY WIEDZIEĆ: Koalicja PO-PSL podwyższając wiek emerytalny, dołożyła rodzicom obecnych sześciolatków kilka lat pracy, zabierając im jednocześnie kilka lat z emerytury.

  Ta sama koalicja PO-PSL obniżając wiek pójścia do szkoły, dzieciom tych rodziców >>> obecnym sześciolatkom dołożyła "sześcioletniej sile roboczej" jeden jeden rok pracy, zabierając maluchom jeden rok dzieciństwa. - Wcześniejsze rozpoczęcie nauki to właśnie oznacza. - O to - myślę - tak naprawdę chodzi. Nik się nad tym nie zastanawia, bo jest to odległe w czasie, a na działaniach
  długofalowych opiera się skuteczna polityka. Wszystko wymaga szasu.
  Zmiana dla obecnych sześciolatków oznacza odebranie im jednego roku dzieciństwa i wydłużenie "wieku produkcyjnego". Rządowe zapewnienia, że to "dla dobra dziecka", jest więc jedną wielką ściemą, którą należy "między bajki włożyć". - Mamy tu do czynienia z drugą częścią reformy emerytalnej, tym razem dotyczącą najmłodszych Polaków.

  Polityka, to zajęcie z długofalowymi celami. - W kontekście powyższego, biorąc pod uwagę zamach w Smoleńsku z 10.04.10, warto sobie zadać więc pytanie: Po co zmieniono "Ustawę o obywatelstwie polskim"?
  W Polsce łatwiej jest dostać polskie obywatelstwo, niż zdać egzamin na prawo jazdy

  Czy Lech Kaczyński, gdyby nie zginął w Smoleńsku, dopuścił by do sytuacji, że Polska ma obowiązek dać polskie obywatelskwo każdemu, kto tego zechce? Do takiej sytuacji doprowadziła zmiana "Ustawy o obywatelstwie polskim".

  - A w planach jest ustawa reprywatyzacyjna warta 200 mld. zł. , której beneficjentami będą przede wszystkim nowi "polscy obywatele Izraela". Sprawa obywatelstwa i reprywatyzaji, te dwie sprawy się wiążą. Obydwum sprzeciwiał się śp. prezydent Lech Kaczyński.

  Czy mają one też związek z jego nagłą śmiercią w Smoleńsku? Możliwe, że tak. Tam gdzie chodzi o pieniądze wszystko jest możliwe, a tam, gdzie nie wiemy o co chodzi, przeważnie chodzi o pieniądze.

  Do tego dochodzi jeszcze jedno: zacytuję premiera Izraela Benjamina Netanjachu. Izrael jest "jedynym krajem, któremu grozi zagłada" (1). Żydzi w Palestynie "siedzą na beczce prochu" i szukają bezpiecznego miejsca schronienia. - Wiele wskazuje na to, że wybrali Polskę.

  Może to być, tak myślę, drugi powód uchwalenia nowelizacji do "Ustawy o obywatelstwie polskim", w takim kształcie, jak ona powstała i na której, skorzystają najwięcej Żydzi z Izraela i z USA. Dlaczego? Rząd Donalda Tuska "zadziwiająco mocno" zacieśnia kontakty międzyrządowe i kulturlne z Izraelem. O nowych "polskich obywatelach Izraela" mówi się wprost, "Nasi Izraelczycy".

  Dlatego ważne jest zbadanie, co było motywem zamachu w Smoleńsku i czy prace nad ustawami o obywatelstwie polskim i reprywatyzacją mogły być zablokowane przez śp.Lecha Kaczyńskiego i czy na ich rzecz miał miejsce lobbing z Izraela. To ważne pytania, bo coraz trudniej jest wierzyć w to, że "nieudowodniona katastrofa w Smoleńsku", była wypadkiem, a nie zamachem. Jeśli był wybuch, to mógł być zamach. Jeśli był zamach, to logiczne, że musiał też istnieć motyw takiego zamachu. >> Więcej >> http://kacpro.blogspot.ca/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=44
 • @Talbot 23:04:42
  Czy Żydzi powinni przeprosić Polaków za mord w Katyniu?

  Chyba nie, ponieważ nie wiadomo kto dokonał zbrodni - podobno jacyś Sovieci. Ani żydzi, ani Rosjanie - tylko Sovieci, ot co.


  - Brzmi tak samo jak "polskie obozy koncentracyjne" / Wszyscy wiedzą, że niemieckie, a wszyscy mówią polski. / Tak samo w przypadku Katynia. Wiadomo że Żydzi, mówi się Sowieci, ... czyli kto? Przecie wiadomo kto.
 • @Talbot 23:04:42
  Czy Żydzi powinni przeprosić Polaków za mord w Katyniu?

  "Chyba nie, ponieważ nie wiadomo kto dokonał zbrodni - podobno jacyś Sovieci. Ani żydzi, ani Rosjanie - tylko Sovieci, ot co."

  Dobrze, że użyłeś trybu warunkowego, znaczy się pewien nie jesteś.

  Dlatego postawiono pytanie. Jeżeli wciąż nie wiadomo kto dokonał zbrodni, trzeba to ustalić. Bo skąd wiadomo, że nie zrobili tego Żydzi. Wersja Uszkujnika" brzmi przekonująco, a on jest Rosjaninem. / To forma obrony dobrego imienia jego, jako Rosjanina. Możliwe, że pisze prawdę.

  Warto to zbadać i się nad tym zastanowić.
 • @red. Nichcik 23:15:26
  Tego typu rozmydlanie, to typowy gotowczyk parchatkow...mowili po ropsyjsku:-)Sovieci...
  Czy zydzi ...powinni przepraszac..nastepny belkock...
  Za zbrodnie sie nie przeprasza,,za zbrodnie sie karze.Winnych! Kazdego wg jego zaslug i stopnia zawinenia!
  Nie ma odpowiedzialnosci zbiorowej!
  Dlaczego "Zydzi" maja przepraszac za zbrodnie- ktore popelnili konkretni ludzie... Beria, Stalin i NKVDzisci obslugujacy egzekucje.
  Balkociki o przepraszaniu i wybaczaniu sluza tylko usilujacym uciec od odpowiedzialnosci!
  Przeprosiny nie sa nikomu potrzebne...to parchate usilowanie stworzenia dlugu winy...dzieki ktoremu mozna kontrolowac zachowania...to ohydne handelle smiercia i tragedia pomordowanych. Z wyraznym zamiarem upieczenia swojej pieczeni i zrobienai na nieboszczykach geshefte..
  Przeprosiny nikomu zycia nie wroca..wyjasnienie i osadzenie nawet post mortem,, moze zapobiec innym mordom wojennym, jak te- tak samo ohydne popelniane na cywilnej ludnosci i opolczencach przez faszystow banderowkich Junty Kijowskiej w Noworosji dzis!
 • @Talbot 23:04:42
  tajemniczy sovieci? z kosmosu pewnie:-) nie ściemniaj, bo zostałeś już zdemaskowany jako troll
 • @Jan Paweł 07:39:38
  "tajemniczy sovieci? z kosmosu pewnie:-) nie ściemniaj, bo zostałeś już zdemaskowany jako troll"

  Nie z żadnego kosmosu, tylko z Rosji.
  Rosjanie właśnie kombinują, jak się pozbyć odpowiedzialności za zbrodnie na Polakach i nie tylko.
  Wykombinowali sobie, że winni są Sovieci, czyli jacyś bezpaństwowcy nie należący do żadnej grupy narodowościowej.

  A wszyscy wiedzą, że rozkazy wydawali Rosjanie.
 • @RomanKa 02:12:56
  W ten sposób dochodzimy do tego, dlaczego Niemcy mają przepraszać za zbrodnie konkretnych ludzi, jak komendatów obozów śmierci?

  Katyń to dla nasz jakby kulminacja wszystkich zbrodni tamtych czasów. Uważam, że za Katyń nie, Katyń to zbrodnia państwa sowieckiego. Za to powinni przepraszać za działalność ich ziomków w naszej UB. Znowu można powiedzieć, że to działalność w ramach naszego państwa, ale po masowym exodusie Żydów w latach 60 wielu ze zbrodniarzy wylądowało w Izraelu czy w innych krajach i Izrael aktywnie chronił ich przed odpowiedzialnością za swe zbrodnie, czym wziął na siebie odpowiedzialność i za to Izrael powinien przeprosić Polaków.
 • @red. Nichcik 19:10:21
  http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydowski_Obw%C3%B3d_Autonomiczny
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Flag_of_the_Jewish_Autonomous_Oblast.svg/360px-Flag_of_the_Jewish_Autonomous_Oblast.svg.png
 • @RomanKa 02:12:56
  "Przeprosiny nikomu zycia nie wroca..wyjasnienie i osadzenie nawet post mortem,, moze zapobiec innym mordom wojennym, ... "

  - Zgadza się, i o to w tym pytaniu chodzi.

  "Dlaczego "Zydzi" maja przepraszac za zbrodnie - ktore popelnili konkretni ludzie... Beria, Stalin i NKVDzisci obslugujacy egzekucje."

  - Dlaczego? / Odpowiedź jest prosta / Chodzi o ustalenie powiazń histori z teraźniejszością. Żydowka metoda , ale skuteczna.

  .... mówię o Berii i NKWDystach. / Oni reprezentowali powszechnie znaną ideologię. Uszkujnik w swojej książce przedstawił konkretny fragment nieznznej, najprawdopodobniej celowo ukrywanej historii, która jeśli by się potwierdziła w faktach, zmieniałaby spojrzenie na, i ocenę historii relacji polsko-żydowskich.

  Dodać należy, że "ci NKWDziści" poprzez przywiezionych z Rosji Radzieckiej Żydow, rządzili Polską od i po 1945 r. / Za czasow Bermana, ponad tą liczbę wymordowanych w Katyniu, mordowano i zamordowano dodatkowo prawie 200 000 osób. W większości polskiej inteligencji. - TO ZROBILI, W PRZEWAŻAJĄCEJ WIĘKSZOŚCI ŻYDZI, lub degeneraci na ich usługach.

  Co gorsza, począwszy od 2007 roku, dochodzi w Polsce, da się to zauważyć, do powrotu ideologi i polityki, którą reprezentował Beria z NKWDzistami. / Ma to związek z sytuacją Izraela i relacjami polsko - żydowskimi począwszy od 100 lat wstecz, a sięgającymi roku 1905 / ... mam na myśli idee i pomysły syjonistyczne zbudowania na ziemiach polskich JUDEOPOLONI. / Ale żeby o tym rozmawiać, i rozumieć, o czym się rozmawia, trzeba przeczytać minimum trzy książki. Zapraszam do lektury.

  KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ: Żydzi w Rosji i ZSRR: W. Uszkujnik "Paradoksy Historii" >>> http://netload.in/dateiCqDzlSovTZ.htm

  Żydzi w IIRP: Andrzej Leszek Szcześniak “JUDEOPOLONIA” / "Żydowskie państwo w państwie polskim 1918 - 1944" >>> http://netload.in/datei471QbNGPbG.htm


  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970 / "O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski" / Żydzi w PRL: Zdzisław Ciesiołkiewicz PDF >>> http://netload.in/datei9OwHQtSTBl.htm

  UWAGA !!! Aby ściągnąć PDF należy skorzystać z jednego z linków powyżej i otworzyć stronę "Netload". Po otwarciu zobaczysz dwa zegary >> Pod prawym zegarem kliknij na "DAWNLOD FREE".Zoibaczysz "licznik" , odczekaj 30 sek., następnie przepisz czterocyfrowy numer do okienka i kliknij NEXT. Odczekaj kolejne 20 sek. Następnie, kliknij na napis "Or click here" i ściągnij PDF z książkami. * Jeśli pojawi się ostrzeżenie o "podejrzanej stronie" ZIGNORUJ / ZIGNORUJ też treści erotyczne / Książki są naprawdę fascynujące, wszystko o Żydach.
 • @Talbot 09:55:19
  Wykombinowali sobie, że winni są Sovieci, czyli jacyś bezpaństwowcy nie należący do żadnej grupy narodowościowej. A wszyscy wiedzą, że rozkazy wydawali Rosjanie.

  - Stalin był gruzinem. / Beria Kaganowicz i 80% żydowskiej administracji z radzieckimi paszportami to byli "obrzezani Sowieci, jak Pan Bóg nakazał".*

  * Talbot 03.10.2014 20:11:49 / Ci żydzi mieli rosyjskie paszporty....
 • @Zawisza Niebieski 12:09:47
  @RomanKa 02:12:56 / "W ten sposób dochodzimy do tego, dlaczego Niemcy mają przepraszać za zbrodnie konkretnych ludzi, jak komendatów obozów śmierci?

  Katyń to dla nasz jakby kulminacja wszystkich zbrodni tamtych czasów. Uważam, że za Katyń nie, Katyń to zbrodnia państwa sowieckiego. "

  - I tu się z tobą zgadzam "Niebieski" / "Katyń to zbrodnia państwa sowieckiego. " / "to dla nas jakby kulminacja wszystkich zbrodni tamtych czasów."

  SKONKRETYZUJĘ

  W kontekście zadanego w tytule pytania: "Czy Żydzi powinni przeprosić Polaków za mord w Katyniu?" , należy zbadać i skonkretyzować, czy to "państwo sowieckie" było samowładnym państwel Rosjan, czy też, jak przedstawia to w swojej książce Uszkujnik, było pod panowaniem Żydów. To ważne pytanie, bo jak wcześniej napisał RomanK "Nie ma odpowiedzialnosci zbiorowej!" , jest odpowiedzialność konkretnych ludzi, i grup ludzi.

  Jeżeli zbrodni w Katyniu dokonano na zlecenie Żydów (Beria był Żydem), w interesie Żydów, a nie Rosjan, to za zbrodnię odpowiedzialni są Żydzi. Jeśli tak było, to trudno by było oskarżać wtedy Rosjan , jako calość, skoro sami byli, niejako pod okupacją. - Analogia z "polskimi obozami koncentracyjnymi" nasuwa się sama.

  - Dlatego ważne jest ustalenie historycznego tła nordu w Katyniu.
 • @sosenkowski 17:40:31
  W okresie rewolucji bolszewickiej w Rosji ziemie te weszły w skład Republiki Dalekiego Wschodu, która istniała w latach 1920-1922. Później stanowiły część Kraju Chabarowskiego. W 1928 władze radzieckie postanowiły zasiedlić te tereny ludnością żydowską.

  >>>>Był to jeden z planów polityki etnicznej Józefa Stalina, którego celem było przeciwdziałanie szerzącemu się w ZSRR >>> ruchowi syjonistycznemu.

  - STALIN "ZMARŁ" DOKŁADNIE GDY SIĘ WKURWIŁ i ZADECYDOWAŁ PRZESIEDLIĆ TAM WSZYSTKICH ŻYDÓW

  Podobno został uduszony, potem było 100 dni Berii i rewolta marszałka Żukowa

  Posłuchajmy, co w swojej książce "PARADOKSY HISTORII", pisze Uszkujnik o "nawracaniu" carskiej Rosji na "radziecki komunizm".

  "Żydzi, którzy po Rewolucji Październikowej 1917 r., przejęli władzę w Rosji, dzierżyli ją aż do 1953 roku, a stracili ją w wyniku "przewrotu" Marszałka Żukowa, poprzedzonego wcześniejszą próbą Stalina odsunięcia ich od władzy, i jego dość nagłą śmiercią."
 • @night rat 12:37:49
  "Putin jest kontynuatorem operacji 'anty-Katyń" czyli jako odwetu za mordowanie rosyjskich jeńców a ruski podręcznik mówi o sprawiedliwej zemście historycznej."

  - Papier wszystko przyjmie. / Myślisz, że Rosjanie w Rosji są na tyle władni, że mogą pisać o historii co chcą.

  Tam jest gorzej niż w Polsce, a jak jest w Polsce to wysłuchaj "sugesti" prezydenta Izraela >>> https://www.youtube.com/watch?v=8lekKU-iijc

  SUGESTIĘ RZĄD TUSKA WYKONAŁ
 • @red. Nichcik 18:16:31
  http://nichcik.neon24.pl/post/113471,czy-zydzi-powinni-przeprosic-polakow-za-mord-w-katyniu
 • @red. Nichcik 17:53:21
  Popelnia pan i za panem Zawisza i inni podstawowy blad logiczny,ktory stawia was poza kregiem kultury chrzescijanskiej, blad- jaki notorycznie popelnial nieboszczyk Szaniawski.
  Nasza kultura chrzescijanskiej Europy opiera sie na zasadach logiki i prawdy. Na Tomistycznej teorii prawdy a nie na relatywizmie- jaki urawial nieboszczyk Szaniawski stosujac zasade ,,jezyk nie ma kosci- jak sie zkrzywi- to sie sprosci...
  W nasej kulturze nie ma odpowiedzialnosci zbiorowej...wyraza to stara rzymska zasada-
  Nullum crime sine culpa- nie ma przestepstwa bez winy.....stad niemoznosc przeniesienia, czy podzielenia sie winoa przez assocjacje , co panowie uprawiacie. Ani przez assocjacje rodzinna co reguluje nastepna zasada rzymskiego prawa:
  Delicta parentum liberis non nocent. – przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom. ktora konsekwentnie stanowi -ze nie mozna jej rozszerzac na cala grupe ethniczna.
  Uzupelnieniem jest nastepna zasada:
  Alienius dolus nocere alteri non debet. – nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp....zatem usilowanie ustalenia tla historycznego tylko po to- zeby uzywac go do obciazania wina kogokolwiek , ktory nie mial z tym nic wspolnego...jest naduzyciem i lamaniem tomistycznego pojecia prawdy.
  Swoim postepowaniem wyrzadzacie panowie niepowetowane szkody nam wszystkim Polakom.
  Stawiacie sie automatycznie w tej samej pozycji co i nazisci niemieccy i boszewiccy internacjonalisci...czyli reprezentujecie zaprzeczenie kultury chrzescijanskiej, a de facto praktykujecie pomste w duchu czystego Talmudu zadacie.. de facto przeproszenia, czyliquasi przyznania sie do winy bez dowodu..zadnego dowodu.....i to nie na tych co dopuscili sie zbrodni...ale i na ich krwi tzn zsatepnych, krewnych i powinowatych nawet tylko tych - ktorzy sa z tej samej grupy ethnicznej, a nawet nie maja zielonego pojecia o co chodzi.
  Zapytajcie na uniwersytecie mlodych Zydow co to Katyn???,,i zobaczycie- jaki procent bedzie wiedzial o co chodzi:-))
  Widzicie to- czy nie???
  Poprzez przez takie stawianie sprawy lamiecie panowie bardzo wazna zasade:

  Crimen grave non potest esse impunibile. – ciężkie przestępstwo nie może uchodzić bezkarnie

  I wlasnie do tego sluzy takie pseudointelektualne rozmydlanie....
 • @RomanKa 21:34:02
  "Crimen grave non potest esse impunibile. – ciężkie przestępstwo nie może uchodzić bezkarnie - I wlasnie do tego sluzy takie pseudointelektualne rozmydlanie .... "

  - Dymaj się.
 • @red. Nichcik 22:00:05
  Dmajcie sie nawzajem....dupki parchate:-)))zrobcie tzw. pszyjacielskikronk:-)) w ksztalcie tenczy:-)))
  Ja- jako prawdziwy chrzecijanin -sie z wam dymac nie bede, bo sie zwyczajnie po ludzku ...brzydze obzydliwcami:-)))
 • @RomanKa 22:47:51
  "sie z wam dymac nie bede"

  - Tam stało "Dymaj się", sam sie dymaj. / Tfu! Naucz się czytać, albo rozumieć, bo ani jedno, ani drugie Ci nie wychodzi. Nawet z "dmaniem się" płocho.
 • @
  Żydzi powinni przepraszać hurtowo wszystkich za wszystko.
  Chociażby mnie. Niedawno był mi potrzebny laser budowlany. Nie używany od roku - grzecznie sobie leżał. Próbuję włączyć - nie działa. Zaglądam do środka, a tam rozlane baterie i skorodowane konektory. Patrzę na baterie, a tam jak byk napis "VARTA". Żydowska firma z pewnością.
  Laser mi zepsuły parchy jebane.
  pozdrawiam
 • @red. Nichcik 00:25:02
  O tam stalo...no to trzeba bylo z tym do swoje mame, nie do mnie...
  zeby ci pokazala, ktore kieppele do czego:-)))Zeby ci sie nie mylilo dumanie z dymaniem..bejdoku.
 • @RomanKa 18:04:55
  - Bez w zględu co Twoja gwara "ma na myśli" , brzmienie mi się podoba. / Z Bidibidżanu jesteś?
 • @red. Nichcik 19:20:31
  No prosze-)))) od razu zadymal :-))) na sluch:-)))
  Tak wlasnie z tamtad.; cos ci przypomina odglos znajomy ten....:-))
 • @RomanKa 22:07:24
  " Bez w zględu co Twoja gwara "ma na myśli" , brzmienie mi się podoba. / Z Bidibidżanu jesteś? / RomanKa 05.10.2014 22:07:24 Tak wlasnie z tamtad.; cos ci przypomina odglos znajomy ten....:-))"

  - Dokładnie tak. / Jakbym Hannę Gronkiewicz-Waltz słyszał. >>> http://nichcik.neon24.pl/post/113556,to-nie-11-listopada-to-biribidzan-teledysk
 • Dlaczego @AdNovum
  Dlaczego @AdNovum zbanował te wpisy? Cz. 2/3 NEon24.pl http://goo.gl/VI3n5X
 • „Zapłacił cenę ujawnienia prawdy o Katyniu”. W Łodzi pochowano Olega Zakirowa
  http://www.tvp.info/30140226/zaplacil-cene-ujawnienia-prawdy-o-katyniu-w-lodzi-pochowano-olega-zakirowa
 • Ściśle tajny list do Stalina - nieznany dokument w sprawie zbrodni katyńskiej!
  http://wpolityce.pl/historia/204583-scisle-tajny-list-do-stalina-nieznany-dokument-w-sprawie-zbrodni-katynskiej
 • Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)
  https://www.pism.pl/eksiegarnia/ksiazki/Biale_plamy_Czarne_plamy_Sprawy_trudne_w_relacjach_polsko-rosyjskich_1918-2008

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031